Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Presentació[]

Centó dialogat inspirat en Los Col·loquis fet amb fragments l'obra de Joan Fuster (un català de Sueca), Jesús Moncada (un aragonès que escrivia en català) i Gerard Vergés (un tortosí poeta del bell mig dels Països Catalans).

Fitxa tècnica[]

  • Títol de l'activitat: «Endevinar els amics», dins Núria Cadenes i Gemma Pasqual (ed.). Nosaltres les fusterianes. València: Tres i Quatre, 2017, p. 99-101.
  • Autors/es: Montse Castellà
  • Data de finalització del treball: 2017.
  • Format del document: llibre.
  • Adreça de descàrrega: No disponible.

Objectius[]

  • Recrear un diàleg entre Joan Fuster, Jesús Moncada i Gerard Vergés, a imitació de Los col·loquis de Despuig.

Tipologia[]

  • Destinataris: general.
  • Matèries o assignatures: llengua catalana i literatura.
  • Temes o paraules clau: literatura, història del pensament, Tortosa, Sueca, Mequinensa, segle XX.
Advertisement