Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Presentació[]

La imatge de les cobertes recrea l'escriptor Cristòfol Despuig acompanyant el pintor Anton van den Wyngaerde als afores de Tortosa.

Fitxa tècnica[]

  • Títol de l'activitat: sense títol. Es tracta de la imatge que il·lustra la les cobertes de la revista Quaderns de l'Ebre, núm. 3 (maig 2014).
  • Autors/es: Norbert López.
  • Data de finalització del treball: maig 2014.
  • Format del document: pdf.
  • Adreça de descàrrega: Google Drive

Objectius[]

  • Recrear la trobada més que probable entre Cristòfol Despuig i el pintor Anton van den Wyngaerde, autor de dos dibuixos de la ciutat de Tortosa al segle XVI.
  • Il·lustrar l'article de Roc Salvadó (ed.), «Defensa del cavaller Despuig feta per Anton van den Wyngaerde, pintor reial«, publicat a Quaderns de l'Ebre, núm. 3 (maig 2014), p. 34-40.

Tipologia[]

  • Destinataris: general.
  • Matèries o assignatures: geografia i història, educació visual i plàstica.
  • Temes o paraules clau: dibuix, literatura, història local, Tortosa, Wyngaerde, Despuig, segle XVI.
Advertisement