Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Presentació[]

Es tracta d'una recreació apòcrifa de la troballa d'una carta del pintor Anton van den Wyngaerde, acompanyada per la transcripció d'una ressenya inèdita de l'edició de Fita de Los col·loquis de Despuig publicada al peri+odic El Globo l'any 1877

Fitxa tècnica[]

  • Títol de l'activitat: Defensa del cavaller Despuig feta per Anton van den Wyngaerde, pintor reial, Quaderns de l'Ebre, núm. 3 (maig 2014), p. 34-40.
  • Autors/es: Roc Salvadó (ed.)
  • Data de finalització del treball: maig 2014.
  • Format del document: pdf.
  • Adreça de descàrrega: Mediateca de l'Institut Cristòfol Despuig

Objectius[]

  • Recrear la trobada més que probable entre Cristòfol Despuig i el pintor Anton van den Wyngaerde, autor de dos dibuixos de la ciutat de Tortosa al segle XVI.
  • Donar notícia d'una ressenya inèdita de l'edició de Fita de Los col·loquis de Despuig.

Tipologia[]

  • Destinataris: general.
  • Matèries o assignatures: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, història moderna.
  • Temes o paraules clau: literatura, història local, Tortosa, Wyngaerde, Despuig, segle XVI.
Advertisement