Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Manuscrits[]

MsB-200.jpg

Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Ms. B-20. Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. 108 f. [Microfilm:] 1 microfilm; 35 mm. Universitat de Girona. Font: CCUC.

Edició de Fidel Fita (1877)[]

Colloquis fita.jpg

 • Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa fets per Mossen Cristòfol Despuig. Barcelona: Imprenta de la Renaixença, 1877. Editor: Fidel Fita.
Facsímils en línia

Edicions col·laboratives

 • Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. [En línia:] Viquitexts. NOTA: Edició digitalitzada de l'edició de Fita (1877).

Reedicions

 • «Lo Catalanisme dels tortosins en lo sigle XVI», La Veu de Tortosa. Setmanari regionaliste, núm. 27 (3-6-1900), p. 1-2; núm. 28 (10-6-1900), p. 1-2; núm. 29 (17-6-1900), p. 1-2; núm. 31 (1-7-1900), p. 1-2; núm. 32 (8-7-1900), p. 1. NOTA: Transcripció del col·loqui primer (interromput). Reprodueix les p. 17-33 de l'edició de Fita (1877). [En línia:] Biblioteca virtual de Premsa Històrica.
 • Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa fets per Mossen Cristófol Despuig, Cavaller. Estampats per primera vegada per el R.P. Jesuita Fidel Fita l'any 1876 y novament fets imprimí per En Joan Abril y Guañabens, Arquitecte, inicidào y fundadó del Museo de la Ilergavonia á Tortosa y estampats com à folletí en lo setmanari que publica nomenat La Veu de la Comarca. Tortosa, 1.er de Maig de 1906. Imprenta de Joseph L. Foguet. NOTA: La primera entrega apareix al núm. 174 (5-5-1906) i s'acaba al núm. 241 (31-12-1908). [En línia.] XAC.

Coberta-colloquis1972petit.jpg

 • Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa fets per Mossen Cristòfol Despuig. Tortosa: Lluís Mestre, 1975. (Imprenta y litografía Monllau). Gravats de Lluís Llop. [Pròleg de J. Massip]. NOTA: Edició facsímil de l'edició de Fita. Veg. Jesús Massip. «Dels "Col·loquis", de Despuig». La Voz del Bajo Ebro, 940-941 (5-9-1975). Es tracta d'un avanç editorial de l'edició de Massip que reprodueix la presentació íntegra, acompanyada de tres gravats de Lluís Llop i Adam.


 • Despuig, Cristòfor. Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. BiblioBazaar, 2010. 184 p. [En línia:] Google Books.


Ressenyes de l'edició de Fita (1877)

 • Miquel i Badia, Francesc. "Courrier espagnol", Revue des questions historiques. XII Année, Tome 23. Paris, 1878, esp. p. 647. [En línia:] Disponible a Gallica. Font: Querol i Solervicens (2011: 22).
 • «Los col-loquis de la insigne ciutats de Tortosa, fets per Mossen Cristofol Despuig, cavaller», El Globo, núm.777 (26-11-1877), pàg. 3. Nota: Ressenya signada per B., Barcelona 16 Noviembre 1877. Disponible a Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
 • Sardá, J[oan]. «Los col-loquis de la insigne ciutats de Tortosa, fets per Mossen Cristofol Despuig, cavaller», La Renaxensa. Periódich de literatura, ciencias y arts. Tomo II, Any VII, Número 12 (31-12-1877), p. 458-460. Disponible a Biblioteca Virtual de Premsa Històrica.

Edicions crítiques[]

Edició d'Eulàlia Duran (1981)[]

Colloquis duran0.jpg

 • Despuig, Cristòfor. Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1981. Edició a cura d'Eulàlia Duran. [En línia:] Google Books. NOTA: Només permet cercar paraules. Basada en el ms. B-20 de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (còpia del s. XVIII).Ressenyes de l'edició de Duran (1981)

 • Massip, Jesús. “Notes a la nova edició de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa”, Serra d'Or, núm. 267 (1981, desembre), p. 67-68.
 • Duran, Eulàlia. “Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa: resposta a unes “notes a la nova edició””, Serra d'Or, núm. 271, abril 1982, p. 43-44. NOTA : Rèplica a l'article de Massip (1981).
 • Massip, Jesús. “Resposta a Eulàlia Duran a propòsit dels Col·loquis de Despuig”, Serra d'Or, núm. 273 (1982, juny), p. 29. NOTA: Contrarèplica a l'article de Duran (1981).
 • Santanach i Suñol, Joan. «Cristòfor Despuig i el diàleg rernaixentista», 'Presència'. Girona. Any XLIII, núm. 1890 (2008, 16 - 22 de maig), p. 25.

Edició de Joan Tres (1996)[]

Colloquis tres0.jpg

 • Despuig, Cristòfol. Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1996. Edició crítica a cura de Joan Tres. NOTA: Revisió de l’edició d’Eulàlia Duran, a partir del ms. B-20 de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, amb regularització de l’ortografia.

Ressenyes de l'edició de Joan Tres (1996)

Solervicens, Josep. «Cristòfor Despuig i la Tortosa del Renaixement», 'Llengua & Literatura'. Barcelona, Núm. 9 (1998), p. 427-441. Publicacions periòdiques de l'IEC.


Edició d'Enric Querol i Josep Solervicens (2011)[]

Despuig-querol.jpg

 • Despuig, Cristòfol. Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Edició a cura d'Enric Querol Coll i Josep Solervicens. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011. NOTA: Es basa en dos testimonis complets del text (el ms. B-20 de l’AHCB i l’ed. de Fidel Fita de 1887) i tres més de fragmentaris (copiats per Josep Torner, Jeroni Pujades i Francesc Martorell, al segle XVII). Amb una introducció, notes a peu de pàgines i un índex onomàstic de noms de persona.


Ressenyes de l'edició de Querol i Solervicens (2011)

 • Bombí-Vilaseca, Francesc. "Nova edició crítica dels 'Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa'. El Renaixement, aquí encara", La Vanguardia (18/12/2011), p. 58.
 • Bonada, Lluís. «La nova edició de 'Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa' s'acosta més a la veu de l'autor». El Temps, núm. 1433 (29 novembre 2011), p. 69. Resum: Traces.
 • Pellissa Prades, Gemma. «Despuig, Cristòfol, Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, Enric Querol i Josep Solervicens (eds.), Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011; "Textos i Estudis de Cultura Catalana", núm. 172». Llengua & Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 23 (2013), p. 259-262. Portal de Publicacions de l'IEC.
 • Querol Coll, Enric. "La nova edició de Los col·loquis", Amics dels Castells. Butlletí Informatiu, núm. 15 (2012, primavera), p. 25. En línia.
 • Subirats, Emigdi. "Nova edició de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa". Lletres Ebrenques (19/02/2012).

Cites i traduccions fragmentàries[]

 • Martorell y de Luna, Francisco. Historia de la antigua Hibera : con la milagrosa descension de la Madre de Dios a su santo templo, y a la dadiua preciosa de la Santa Cinta, dada por su sagrada mano : descripcion del Monte de Cardo, morada de los religiosos Carmelitas Descalços, con variedad de historia, y vna breue descripcion de Cataluña, y su fidelidad / por... Tortosa: Geronimo Gil, 1627. Ed. en fulletó: La Veu de la Comarca (1905). A cura de Joan Abril Guanyabens. En un vol.: Tortosa: Imprenta de Joseph L. Foguet, 1925. Ed. facsímil. Tortosa: Centre de Lectura de les Terres de l'Ebre, 1997.
 • Gil de Frederic i Son Roses, Antoni. Reflexions sobre els "Col·loquis" de Despuig. Amb textos addicionals de Pere Gil de Federich. [Transcripció: Joan Abril y Guanyabens. Traducció i adaptació: Ramon Miravall]. Tortosa [etc.]: Dertosa [etc.], 1978.

Versions apòcrifes[]

 • Vergés, Gerard. “El col·loqui setè del cavaller Cristòfor Despuig”, El brogit de l'Ebre (15 narradors donen veu al riu), Cossetània, Valls, 2003, p. 163-168.
 • Subirats, Emigdi. "Col·loqui barroc del poeta Vicent Garcia: A l'amic Cristòfol Despuig, company de lletres". [En línia:] Poemes i lletres (10/09/2007).
 • Aragó i Arasa, Xavier. "La Ciutat de Cristòfol Despuig", Amics dels Castells. Butlletí Informatiu, núm. 15 (2012, primavera), p. 24. NOTA: Discurs en boca de Despuig dirigit als "prohoms del Consell de Ciutat, que poc vetleu per les pedres de casa nostra quan també és la vostra".

Recreacions literàries[]

 • Joan Moreira, «Benedicte... Cantate», La Santa Cinta, núm. 13 (març 1929), p. 6-9. NOTA: En aquesta narració, Moreira recrea la baixada de la Mare de Déu de la Cinta, patrona de la Tortosa i enumera la majoria dels peixos, ocells i herbes que apareixen a Los col·loquis, però també en descarta alguns i n'inclou de nous.
 • Joan Perucho. Les històries naturals. Barcelona: Edicions 62, 1983. Col. El Cangur; 69. ISBN: 84-297-1970-9. NOTA: Despuig hi apareix com un "curiós naturalista", concretament, al capítol «IV. Pratdip», p. 80-81. Cita fragments de Los col·loquis per fer una descripció de Pratdip. Font: Querol i Solervicens (2011: 22).
 • Albert Roig. I pelava la taronja amb les dents. Ars amandi. Barcelona: Edicions 62, 2004. Col. Llibres a l'Abast; 391. ISBN: 84-297-5456-3. NOTA: Concretament, al capítol «Pa de terra. Oleum flumen», p. 92-94. Cita fragments de les intervencions de Fàbio. Font: Querol i Solervicens (2011: 22). Veg. també Julià Guillamon, «‘Les històries naturals’: fantasia i política», pròleg a Joan Perucho, Les històries naturals. Barcelona: Edicions 62, 2011, p. 9-22, esp. p. 12. [En línia:] Disponible a Google Books
 • Oriol Vergés. Cavallers i pagesos. Dibuixos de Pere Virgili. 3a ed. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986. 1a ed. 1983. Col. Les Arrels. L'Aventura i la Història; 2. ISBN: 84-7202-604-3. NOTA: El capítol VIII. La conquesta de Tortosa (p. 69-67), recrea l'episodi de la conquista de Tortosa que apareix a Los col·loquis. Inclou una il·lustració de l'assalt (p. 63).

Fragments dispersos[]

 • Butinyà Jiménez, Júlia; Marco i Artigas, Miquel; Miguel Briongos, Jeroni (eds.). "El Renaixement: Los Colloquis de la insigne ciutat de Tortosa", dins de Nova antologia de la Litertura Catalana. Madrid: UNED, 2007, p. 235-244. [En línia:] Disponible a Google Books.
 • Martí i Castell, Joan; Moran, Josep (ed.). Documents d'història de la llengua catalana. Dels orígens a Fabra. Barcelona: Empúries, 1986. (Col. Les Naus d'Empúries. Timó; 2).
 • Murgades, Josep (ed.). «Cristòfor Despuig (Tortosa, 1510-1561/80). Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa», dins Teatre, prosa i poesia del segle XVI. Antologia. Barcelona: Edicions 62, Orbis, 1985, p. 110-123. NOTA: Reprodueix dos fragments del col·loqui primer i i un del col·loqui segon que ocupen les p. 60-63, 66-75 i 88-90 de l'ed. de Duran. Modernitza l'ortografia i transcriu només les notes que afecten la comprensió històrica i lingüísitca del text.

Corpus informatitzat[]

 • Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA), J. Torruella (dir.), junt amb Manel Pérez Saldanya i Josep Martines. 2009. [En línia:] CICA. NOTA: Disponible l'edició d'Eulàlia Duran (1981).
Advertisement