Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Presentació[]

Es tracta d'un article científic divulgatiu en què es repassen les vicissituds històriques de la Corona d'Aragó en el context europeu de l'època de Despuig.

Fitxa tècnica[]

  • Títol de l'activitat: El temps i l'època de Despuig.
  • Autors/es: Roc Salvadó Poy.
  • Data de finalització del treball: juny 2011.
  • Format del document: PDF.
  • Adreça de descàrrega: Google Docs.

Objectius[]

Tipologia[]

  • Destinataris: batxillerat, estudis universitaris.
  • Matèries o assignatures: Història de Catalunya.
  • Temes o paraules clau: història, política, llengua, Catalunya, Corona d'Aragó, Corona de Castella, Imperi Turc, Àustries, segle XVI, catolicisme, protestantisme, Inquisició, expulsió dels moriscos, jueus, diòcesi de Tortosa, vegueria de Tortosa, Terres de l'Ebre, Tortosa.
Advertisement