FANDOM


Presentació Edit

Es tracta d'un article científic divulgatiu en què es repassen les vicissituds històriques de la Corona d'Aragó en el context europeu de l'època de Despuig.

Fitxa tècnica Edit

  • Títol de l'activitat: El temps i l'època de Despuig.
  • Autors/es: Roc Salvadó Poy.
  • Data de finalització del treball: juny 2011.
  • Format del document: PDF.
  • Adreça de descàrrega: Google Docs.

Objectius Edit

Tipologia Edit

  • Destinataris: batxillerat, estudis universitaris.
  • Matèries o assignatures: Història de Catalunya.
  • Temes o paraules clau: història, política, llengua, Catalunya, Corona d'Aragó, Corona de Castella, Imperi Turc, Àustries, segle XVI, catolicisme, protestantisme, Inquisició, expulsió dels moriscos, jueus, diòcesi de Tortosa, vegueria de Tortosa, Terres de l'Ebre, Tortosa.