Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Lluís Llop i Adam és autor de diversos gravats inclosos en la reedició Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa fets per Mossen Cristòfol Despuig. Tortosa: Lluís Mestre, 1975. (Imprenta y litografía Monllau). Veg. tres d'aquests gravats també a Jesús Massip. «Dels "Col·loquis", de Despuig». La Voz del Bajo Ebro, 940-941 (5-9-1975).

Lluís Llop i Adam, pare de Lluís Llop Bosch (Tortosa, 1959),  va ser professor de l'Escola de Maestria Industrial de Tortosa i va morir l'any 2009.

Mostra:

Advertisement