Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Presentació[]

Aquesta activitat proposa una ruta excursionista per la Vall, al massís del Port.

Fitxa tècnica[]

 • Títol de l'activitat: Itinerari de natura: ruta per la font Cendrosa.
 • Autors/es: Jordi Beltran Garcia; M. Àngela Creix Mestre.
 • Data de finalització del treball: 9 de maig de 2011.
 • Format del document: PDF.
 • Adreça de descàrrega: Google Docs.

Objectius[]

 • Conèixer el nostre medi natural.
 • Conèixer el perquè de la font Cendrosa.
 • Reconèixer algunes de les plantes que cita Despuig.
 • Calcular velocitats mitjanes de diferents trams del recorregut.

Matèries[]

 • Destinataris: primària, secundària i batxillerat.
 • Matèries o assignatures: Coneixement del medi, Biologia, Geologia, Física, Educació física.
 • Temes o paraules clau: Massís del Port, ciències, natura, excursionisme, medi natural.
Advertisement