FANDOM


Presentació Edit

Proposta d'activitats de llengua catalana sobre frases fetes i locucions a partir d'alguns fragments adaptats del col·loqui tercer de Los col·loquis.

Fitxa tècnica Edit

 • Títol de l'activitat: Jugar amb els sentits figurats de Los col·loquis de Despuig.
 • Autors/es: Carles Roset.
 • Data de finalització del treball: juny 2015.
 • Format del document: docx.
 • Disponible a: Google Drive.

Objectius Edit

 • Aproximar-se de manera lúdica a determinats fragments de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa com a mostra del conjunt de l’obra.
 • Aproximar-se a determinades característiques del diàleg renaixentista com a gènere.
 • Conèixer i entendre d’una manera pràctica diverses virtualitats del sentit figurat com a recurs de la llengua.
 • Experimentar d’una manera més o menys performativa els valors expressius d’un text antic.

Tipologia Edit

 • Destinataris: 4t d'ESO
 • Matèries o assignatures: Llengua catalana i literatura.
 • Temes o paraules clau: segle XVI, Tortosa, Despuig, català, fraseologia.