Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Presentació[]

Aquesta activitat proposa la lectura comprensiva d'un fragment de Los col·loquis de Despuig que descriu l'assalt de les tropes cristianes a la ciutat de Tortosa en poder dels musulmans l'any 1148.

Fitxa tècnica[]

  • Títol de l'activitat: La conquista de Tortosa.
  • Autors/es: Albert Aragonés Salvat.
  • Data de finalització del treball: maig 2011.
  • Format del document: PDF.
  • Adreça de descàrrega: Google Docs.

Objectius[]

  • Llegir i comprendre un fragment de Los col·loquis de Despuig.

Tipologia[]

  • Destinataris: secundària; batxillerat.
  • Matèries o assignatures: Llengua catalana i literatura, Història del món contemporani.
  • Temes o paraules clau: Tortosa, Ramon Berenguer IV, història medieval, segle XII.
Advertisement