FANDOM


Presentació Edit

Es tracta d'una activitat que preveu una lectura prèvia d'un fragment de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa i una redacció i la seua lectura dramatitzada d'un col·loqui ambientat a l'actualitat.

 • Títol de l'activitat: Nous col·loquis de Tortosa.
 • Autors/es: Albert Aragonés Salvat.
 • Data de finalització del treball: febrer 2017.
 • Format del document: PDF.
 • Adreça de descàrrega: Google Docs.

Objectius Edit

 • Llegir alguns fragments de Los col·loquis de Despuig i aproximar-se a l'obra.
 • Entendre les característiques del col·loqui com a gènere literari dialogat i la seua similitud amb els xats.
 • Elaborar un col·loqui i fer-ne una lectura dramatitzada.

Tipologia Edit

 • Destinataris: alumnat de 3r o 4t d'ESO i 1r de batxillerat.
 • Matèries o assignatures: Llengua catalana i literatura, optativa de Teatre.
 • Temes o paraules clau: col·loqui, formació de la llengua catalana, pont de barques de Tortosa, Tortosa.