FANDOM


Presentació Edit

L'activitat consta d'un text que resumeix les dades bàsiques de la vida i l'obra de Cristòfol Despuig, un qüestionari de dotze preguntes i un vocabulari. El qüestionari també està disponible en format digital a la plataforma Kahoot.

Fitxa tècnica Edit

  • Títol de l'activitat: Qui era Cristòfol Despuig?.
  • Autors/es: Albert Aragonés Salvat i Cinta Cabrera.
  • Data de finalització del treball: gener 2017.
  • Format del document: activitat en línia i pdf.
  • Adreça de descàrrega: qüestionari en línia a Kahoot, lectura i qüestionari, instruccions i solucionari.

Objectius Edit

  • Conèixer les dades essencials de la biografia de l'escriptor Cristòfol Despuig i la seua obra.
  • Saber qui era la persona que dona nom a l'Institut Cristòfol Despuig.

Tipologia Edit

  • Destinataris: alumnat de 3r d'ESO i batxillerat.
  • Matèries o assignatures: Llengua catalana i literatura.
  • Temes o paraules clau: literatura, Tortosa, Despuig, segle XVI.