Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Presentació[]

Treball de cerca d'informació emprant diferents fonts i mitjans sobre els personatges mitològics i històrics esmentats en els epigrames llatins que clouen l'endreça de Despuig a Los col·loquis.

Fitxa tècnica[]

 • Títol de l'activitat: Qui són aquesta gent dels epigrames?
 • Autors/es: Cinta Cabrera.
 • Data de finalització del treball: maig 2011.
 • Format del document: PDF.
 • Adreça de descàrrega: Google Docs.

Objectius[]

 • Conèixer els referents clàssics (mitològics i històrics) citats en els epigrames de Jaume Vidal i Pere Cerdà.
 • Associar els textos amb representacions gràfiques.
 • Aprendre a fer servir recursos de recerca en diferents formats.
 • Aprendre a sintetitzar i presentar treballs.

Tipologia[]

 • Destinataris: 4t d'ESO, batxillerat.
 • Matèries o assignatures: Literatura catalana, Cultura clàssica, Història del món contemporani, Història de l'art.
 • Temes o paraules clau: mitologia, història de Roma, literatura clàssica, Tortosa, segle XVI, Despuig, Jaume Vidal, Pere Cerdà.
Advertisement