Los col·loquis de Despuig Wiki
Advertisement

Presentació[]

Es tracta d'una recopilació exhaustiva de bibliografia sobre Despuig i la seua obra.

Fitxa tècnica[]

  • Títol de l'activitat: Recursos sobre Despuig. Bibliografia.
  • Autors/es: Albert Aragonés Salvat; Enric Querol Coll.
  • Data de finalització del treball: maig 2011.
  • Format del document: PDF.
  • Enllaç de descàrrega: Google Docs.

Objectius[]

  • Tenir a l'abast tota la bibliografia disponible sobre Despuig i la seua obra.

Tipologia[]

  • Destinataris: professorat; estudis universitaris.
  • Matèries o assignatures: biblioteconomia
  • Temes o paraules clau: bibliografia, Despuig, segle XVI
Advertisement