FANDOM


Traduccions al castellà Edit

Portada-los-coloquios

* Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557), de Cristòfol Despuig (a cura de Juan Antonio González). eHumanista/IVITRA. Volume 1 (2012), p. 248-446.

El treball de González consta d’una Introducció (p. 249-252) i una Bibliografia (p. 253-254), una edició de Los col·loquis… (p. 255-352), i la seua traducció al castellà: Los coloquios de la insigne ciudad de Tortosa (p. 353-446).